Informar-se en l’era digital: com cercar coneixement i compartir saviesa a l’era de la IA

Ens trobem enmig d’una revolució digital on la recerca del coneixement i l’intercanvi d’informació han experimentat una profunda transformació. Aquest canvi, impulsat els darrers mesos per l’auge de la Intel·ligència Artificial (IA), ha remodelat la manera com cerquem informació i compartim els nostres coneixements. L’acceleració, la immediatesa i l’actualització constant fa que sigui cada cop més complex trobar informació veraç i rigorosa. Com sobreviure en aquest ecosistema canviant? És imprescindible l’alfabetització digital i l’esperit crític per fer-ho amb eficàcia.

Publicat per Àlex Hinojo | Learn to Check | 26.09.2023

La recerca del coneixement

A l’era de la informació instantània a Internet, la recerca de dades rigoroses i eficients és una habilitat essencial. Per començar, és crucial definir clarament l’objectiu de la cerca i formular preguntes específiques. Quina informació necessitem? Què estem buscant? Definir i parametritzar la pregunta ens ajuda a evitar la sobreabundància d’informació irrellevant per centrar-nos en allò que realment necessitem. Fer-se les preguntes adequades és tenir la meitat de la resposta.

Un cop hem definit la pregunta, és fonamental aprendre a avaluar la credibilitat de les fonts en línia. Cal verificar la reputació i l’autoritat de la font, sigui un lloc web, un contingut audiovisual o altre tipus de format. També cal validar la data de la informació, es pot determinar si la font és fiable i actualitzada. Un altre sistema bàsic és la triangulació de dades, és a dir, la comparació d’informació de múltiples fonts fiables, també és una estratègia sòlida per garantir la precisió i l’objectivitat en la cerca d’informació a la xarxa.

La Viquipèdia és una molt bona porta d’entrada al coneixement, però mai ha de ser el darrer lloc a visitar. És un lloc de descoberta: la informació que hi ha no deixa de ser un resum d’altres coneixements ja publicats, degudament referenciada. Validar la bibliografia, revisar les fonts, contrastar diverses versions idiomàtiques del projecte, pot ser una bona idea per fer-se una primera idea general d’un tema en concret.

D’altra banda, els motors de cerca impulsats per IA, com ara Google o Bing, utilitzen algorismes complexos per oferir resultats precisos i rellevants. Els models d’aprenentatge automàtic, exemplificats per GPT-4, poden ajudar a crear contingut, respondre preguntes complexes i fins i tot trencar les barreres de l’idioma. Tanmateix, és essencial recordar que la IA és una eina, un canal. Els textos generats per GPT o altres eines generatives no tenen garantia de validesa. Poden servir com a esquelet per ajudar a una possible cerca, o per estructurar un text, però no deixen de ser un esborrany.

Igual que amb les traduccions automàtiques, amb aquestes eines passem de ser redactors a ser correctors. GPT genera un text a partir d’una ordre o petició nostra, i nosaltres tenim el deure de validar la informació que ens dona. Però per ser correctors cal conèixer bé les regles i els continguts. Validar i verificar informació generada per un GPT-3 és en si mateix una tasca d’alfabetització digital molt recomanable: L’accés a un conjunt immens d’informació pot semblar fàcil, però la tasca de destil·lar, seleccionar, jerarquitzar i descartar informació porta temps. Cal recordar fer sempre referència creuada a la informació de múltiples fonts fiables. I no hem de tenir por a la complexitat. Vivim en un món molt complex. Cal desconfiar d’explicacions simplistes i fomentar l’esperit crític.

Canvi de cicle

Els hàbits en evolució de les generacions més joves han alterat el panorama de l’adquisició de coneixements o la seva dieta informativa. Plataformes com TikTok i Instagram, amb la seva preferència pel contingut audiovisual, han remodelat la seva manera de consumir informació. Tot i que aquestes plataformes proporcionen informació ràpida i atractiva, és possible que no sempre proporcionin la profunditat del coneixement que es troba a les fonts tradicionals basades en text. Poden servir com a punt de partida, igual que la Viquipèdia, però cal cercar més fonts.

Compartir la riquesa del coneixement

L’era d’Internet ha democratitzat l’intercanvi de coneixements. Plataformes com la Viquipèdia es basen en les contribucions d’usuaris com tu. TikTok també. Però cal ser conscient de la responsabilitat que comporta. La Viquipèdia funciona amb un sistema de revisió de continguts entre els membres de la comunitat. TikTok, en canvi, no disposa d’aquests sistemes de verificació distribuïda. Per això cal ser conscient quan se cerca, es consumeix i es comparteix informació, fer-ho de manera responsable, amb precisió, revisant les referències, i sempre mantenint l’esperit crític.

En conclusió, l’era digital ha inaugurat una nova era de descoberta i intercanvi. Mentre aprenem a gestionar aquest ecosistema, hem de fer servir els mateixos criteris que aporta el mètode científic: Equilibrar les fonts, verificar les troballes, qüestionar-ho tot i compartir el coneixement amb responsabilitat i integritat. Fem-ho.

No hi ha comentaris

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Acepto la política de privacidad y el aviso legal