Imatges

No totes les fotografies que circulen per internet i xarxes socials són fidedignes. Com podem saber si ens enganyen? En què ens hem de fixar per diferenciar si una imatge està manipulada? Com ens adonem de si una fotografia pertany a una realitat concreta o és anterior a aquell fet? T’oferim les claus, les eines i els recursos per a verificar una fotografia. També trobaràs material addicional, com ara testimonis d’especialistes, jocs per posar-te a prova, exemples de fakes i altres continguts.

Verifica

Vídeos

Deepfakes: què són i com reconèixer-los

Verificando una imagen

Verifica

Vídeos

Verifiquem amb el mòbil… una foto bíblica

Recursos

Jocs

Gaudeix i aprèn: els millors jocs per detectar fakes

Verifica

Imatges

Eines per verificar imatges

Móvil con fotos

Verifica

Imatges

Les claus per verificar imatges