Informació

A les xarxes socials, es difon a vegades informació que no és de qualitat: està incompleta, conté errors, resulta confusa, és una veritat a mitges, és completament falsa o bé, s’ha malinterpretat perquè procedeix d’una web satírica. Com podem saber si un determinat contingut que ens arriba és fidedigne o no? T’oferim les claus i les eines per verificar una informació, a més de veus expertes, jocs entretinguts i articles per a reflexionar.

Lupa

Verifica

Informació

Les claus per verificar informació