La verificació digital també es pot aprendre en família. Aquest taller està dissenyat per a AFAs i AMPAs de centres educatius, especialment instituts. Tant els joves com les seves famílies assisteixen a una formació en què s'introdueixen en els conceptes, les eines i els procediments de la verificació digital. Es plantegen també reptes col·laboratius perquè pares, mares i joves aprenguin junts i es reforcin els vincles. Els adults aprenen i s'empoderen, mentre que els joves senten que els seus progenitors també saben d'entorns digitals i poden acompanyar-los i resoldre els seus dubtes.